brilliant authors beyond borders…

Rollins of Stone House
STARK – The Poetry Journal (vol1)
STARK – The Poetry Journal (vol 2)
Léodine of Belgian Congo
No Ballyhoo
Sweet, Sweet, Stories, Some Sweeter than Others
Jaguar Ravenz King
Climbing Over Grit

l’Aleph German Edition ~ Deutsche Edition

Gesamtausgaben 1900-1950

Stefan Zweig: Gesamtausgabe (43 Werke, chronologisch)
Franz Werfel: Gesamtausgabe – Sämtliche Romane und Erzählungen
Walter Benjamin: Gesamtausgabe – Sämtliche Werke
Hans Fallada: Gesamtausgabe (32 Werke und Illustrationen)
Flaubert und die Herkunft des modernen Romans
Süssmilch spricht
Symphonie Pathétique
Fluchtwärts

l’Aleph Italian Edition ~ Edizione Italiana

Il candeliere a sette fiamme
Augusto De Angelis: Tutti i Romanzi
Giobbe Tuama + C.
La barchetta di cristallo

l’Aleph French Edition ~ Édition Française

Sous-Offs
La Colonne
Les Dernières Années de J.-K. Huysmans
L’hirondelle sous le toit

l’Aleph Spanish Edition ~ Edición en Español

Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Veinte poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda - - Veinte poemas de amor y una canción desesperad” es una de las más célebres obras del poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973). Publicado en 1924, el poemario lanzó a su autor a la fama con apenas 19 años de edad, y es una de las obras literarias de mayor renombre del siglo XX en la lengua castellana. El libro pertenece a la ...
Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Veinte poemas de amor y una canción desesperada

Veinte poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda - - Veinte poemas de amor y una canción desesperad” es una de las más célebres obras del poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973). Publicado en 1924, el poemario lanzó a su autor a la fama con apenas 19 años de edad, y es una de las obras literarias de mayor renombre del siglo XX en la lengua castellana. El libro pertenece a la ...

l’Aleph Swedish Edition ~ Svensk Utgåva

Poetens Pagod

Poetens Pagod

Poetens Pagod Robab Moheb - - Robab Moheb debuterar med en diktsamling på svenska. Hon är dock en etablerad poet med tio diktsamlingar i bagaget. Moheb skriver helst på sitt modersmål; farsi. Men nu efter drygt 20 år vistelse i Sverige eller så som hon själv uttrycker: "efter drygt 20 år vistelse i svenska språket är tiden mogen att komma ut med en diktsamling på svenska". I sin elfte ...
Än så lange utan title

Än så lange utan title

Än så lange utan title Robab Moheb - - Robab Moheb skriver om sitt andra språk svenska: "Mitt största lidande är valet av nominalböjningar, bisatser av olika slag och ibland småpropositioner, när jag talar tyst. När jag talar högt är det väl satsmelodin som vänder blickarna utåt. Egensinnigt och hänsynslöst. I så måtto som allt jag säger förblir osagt. Men när jag skriver blir "det ett ...

Search in the l’Aleph Complete Catalog

Pin It on Pinterest

Share This